ที่หนึ่งด้านราคา

เครื่องเทศ สมุนไพร ไทย จีน

ผู้นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ สมุนไพรไทย-จีน ยาจีน และเครื่องเทศนานาชนิด ทั้งปลีก-ส่ง