เกี่ยวกับเรา

Royal Spice Logo

บริษัท รอยัลสไปซ์ จำกัด

จัดจำหน่าย นำเข้า และส่งออก วัตถุดิบสมุนไพรจีน และไทย

คลังสินค้ารอยัลสไปซ์

“ที่หนึ่งด้านราคา สินค้ามีคุณภาพ” ที่หนึ่งในไทยด้านการจัดหาสมุนไพร และเครื่องเทศนานาชนิด ทั้งจากในและต่างประเทศ ทั่วโลก อาทิเช่น จีน อินโดนีเซีย อินเดีย พม่า บัลกาเรีย และส่งออกสมุนไพรไทยไปจีน

“ได้เซ็นสัญญา MOU หนึ่งเดียวในไทยที่รับซื้อวัตถุดิบจากประเทศจีนรายใหญ่ที่สุด”

จัดเก็บวัตถุดิบในโกดังที่มีห้องเย็นอุณหภูมิได้มาตรฐานจึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพสมุนไพรให้สดใหม่ คงไว้ซึ่งสรรพคุณทางยาสูงสุด
สมุนไพรสั่งตรงจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน รับประกันคุณภาพ ปราศจากสิ่งปลอมปน