อากง ปราชญา

ตำนานหมอจีนเยาวราชกว่า 100 ปี

“จะเป็นแพทย์แผนจีน จิตใจต้องสงบ จิตใจต้องมีคุณธรรม มีเอื้อเฟื้อต่อคนไข้ หมอคนนั้นก็จะเจริญ ถ้าจิตใจเอาแต่หาเงินอะไรพวกนี้ หมอคนนั้นจะไม่มีวันเข้าไปถึงแก่นสารได้”